AktualnościWszystkie

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrzeszowie rozpoczął realizację kolejnej edycji pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program przeznaczony jest dla absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), którzy nie pozostają w zatrudnieniu oraz nie są objęci rehabilitacją społeczną w placówkach  dziennej  aktywności np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej.

Bieżąca edycja programu rozpoczęła się w SOSW we wrześniu 2023 r. i potrwa do końca czerwca 2024 r. Bierze w niej udział siedmioro beneficjentów, którzy są absolwentami Szkoły Przysposabiającej do Pracy w SOSW.  

W ramach programu uczestnicy skorzystają  z wszechstronnego wsparcia obejmującego:
– usługi opiekuńcze,
– aktywizację w sferze  fizycznej, intelektualnej, społecznej, zawodowej,
rozwijanie zainteresowań,
– pomoc w rozwijaniu i wzmacnianiu aktywności i samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności, 
– poradnictwo w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego,
– organizację transportu,
– ciepły posiłek w trakcie pobytu w placówce.

Dzięki oddziaływaniom edukacyjnym i rewalidacyjno-wychowawczym uczestnicy przygotowywani są do  uczestnictwa w życiu  społecznym, a także do podjęcia aktywności  zawodowej. W ramach bieżącej edycji pilotażowego  programu „Rehabilitacja 25 plus” w SOSW w Ostrzeszowie prowadzone są dla nich zajęcia opiekuńczo-terapeutyczne: gastronomiczne, ogrodnicze, krawieckie, pomocy domowej, teatralne, stolarskie, terapeutyczne, sportowe, językowe, multimedialno-fotograficzne, garncarstwa, muzykoterapii, choreoterapii oraz doradztwa zawodowego. Ponadto uczestnicy programu biorą udział w uroczystościach, wycieczkach i integracyjnych wydarzeniach organizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Pozyskane w ramach pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” środki finansowe z PFRON w całości pokrywają koszty realizacji zajęć dla uczestników, a także pozwalają na zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia i realizacji zajęć.

Celem programu  jest  zapewnienie absolwentom ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania  samodzielności i  niezależności  w życiu  społecznym, w tym między innymi planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także w dziedzinach dotyczących ich aktywności zawodowej – podkreśla terapeutka SOSW Monika Pisulla.

Zapraszamy do odwiedzenia zakładki projektu „ Rehabilitacja 25 plus” 2023/2024 na stronie internetowej: http://soswostrzeszow.szkolnastrona.pl/p,206,pilotazowy-program-rehabilitacja25-plus-20232024

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content