AktualnościWszystkie

Otrzymają dotację na remont dachu zabytkowego kościoła

100 tysięcy złotych otrzyma Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kobylej Górze na wymianę pokrycia dachowego na drewnianym w Myślniewie

100 tysięcy złotych otrzyma Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kobylej Górze na wymianę pokrycia dachowego na drewnianym kościele filialnym z 1764 roku pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Myślniewie. Dotację przyznał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu ochrony zabytków.
Całkowity koszt realizacji tego zadania według szacunków beneficjenta wyniesie 145 tysięcy.
Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, mogą udzielać: minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzki konserwator zabytków, a także organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa. Suma dotacji udzielonych przez poszczególne podmioty nie może przekraczyć wysokości 100% poniesionych nakładów, dlatego też podmioty udzielające dotacji zobowiązane są do informowania się o zakresie i wysokości udzielanych dotacji. Stąd też z pismem naczelnik Wydziału Dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Michaliny Romańskiej, informującym o przyznaniu dotacji dla kobylogórskiej parafii, zapoznał się Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content