AktualnościWszystkie

Ostrzeszowski szpital otrzymał nowoczesny sprzęt komputerowy

Do ostrzeszowskiego szpitala spłynęła już pierwsza część sprzętu komputerowego potrzebnego do wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Do ostrzeszowskiego szpitala spłynęła już pierwsza część sprzętu komputerowego potrzebnego do wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych miedzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.
W pierwszej kolejności szpital otrzymał sprzęt „drobny” w postaci komputerów (75 szt.!), drukarek, skanerów i czytników. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy spłynie sprzęt serwerowy i oprogramowanie. Jak wyjaśnia prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Marek Nowiński, proces wdrażania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zakończy się w tym roku.
W ramach projektu ostrzeszowski szpital uzyska infrastrukturę informatyczną wartości 2 150 821 złotych, z czego aż 1 828 198 złotych wyniesie dofinansowanie ze środków unijnych – w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Elektroniczna dokumentacja medyczna to zbiór informacji o pacjencie, który jest częścią całościowego systemu informatycznego szpitala. W ramach przedsięwzięcia zafunkcjonuje system, za pomocą którego udostępnione zostaną pacjentom dwie usługi: e-rejestracji i e-dokumentacji. System zapewni pacjentowi dostęp do własnych elektronicznych dokumentów medycznych. Ponadto możliwe będzie udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej na poziomie podmiotów leczniczych włączonych do systemu. Za pośrednictwem usługi e-rejestracji pacjent będzie miał możliwość rejestracji on-line do świadczeń opieki zdrowotnej, monitorowania listy oczekujących czy elektronicznej rezygnacji z wizyty.
Projekt „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych miedzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa” Projekt zainicjowany przez samorząd województwa wielkopolskiego realizowany jest w partnerstwie z 28 starostwami powiatowymi, Urzędem Miasta Poznania oraz 53 podmiotami leczniczymi z województwa wielkopolskiego.
Całkowity koszt projektu to ok. 94 mln zł, w tym blisko 80 mln zł dofinansowania pochodzi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Będzie on realizowany w trybie pozakonkursowym, w ramach osi priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, działania 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content