AktualnościWszystkie

Obradowała Komisja Rewizyjna

Dzisiaj rano odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Ostrzeszowie pod przewodnictwem Adama Grzyba. Komisja sporządziła sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2019 oraz opracowała plan pracy na rok 2020. Oba dokumenty musi jeszcze zatwierdzić Rada Powiatu, co nastąpi na najbliższej sesji – 30 stycznia.
W przygotowanym sprawozdaniu Komisja Rewizyjna podsumowuje między innymi kontrole przeprowadzone w ubiegłym roku w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu, między innymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędzie Pracy oraz Zakładzie Aktywności Zawodowej w Książenicach. Ponadto w 2019 Komisja Rewizyjna skontrolowała Zarząd Powiatu w zakresie realizacji uchwały Rady Powiatu dotyczącej przekazywania środków finansowych w kwocie 1 mln dla Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.
Oprócz tego Komisja Rewizyjna obligatoryjnie zbadała roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego za 2018 rok oraz sprawozdanie finansowe powiatu za 2018 rok, a także przeprowadziła analizę mienia komunalnego powiatu ostrzeszowskiego.
W planie pracy komisji na rok 2020 znalazły się między innymi kontrole w Wydziale Zarządzania Drogami Powiatowymi, w Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze i w Zespole Szkół nr 2, kontrola funkcjonowania Stowarzyszenia „Crossy Ostrzeszowskie” w zakresie wykorzystania dotacji z budżetu powiatu, a także przyjęcie informacji o pracy powiatowego rzecznika konsumentów.  Jak zawsze, istotnym elementem pracy Komisji Rewizyjnej będzie kontrola wykonania budżetu powiatu.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content