AktualnościWszystkie

O współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Powiatu przyjął dzisiaj, na swoim 72 posiedzeniu, sprawozdanie z realizacji Programu współpracy powiatu ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Efekty współpracy Zarząd Powiatu ocenia pozytywnie: Priorytetowym celem współpracy powiatu ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi jest poprawa jakości życia mieszkańców powiatu poprzez podejmowanie efektywnych działań na rzecz zaspokajania różnorodnych potrzeb społecznych. Odzwierciedleniem tej polityki jest uchwalany corocznie przez Rade Powiatu program współpracy, którego cele i zadania zaplanowane na rok 2019 zostały zrealizowane – czytamy w końcowej części sprawozdania.
Zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (w tym przypadku Zarząd Powiatu) jest obowiązany przedłożyć takie sprawozdanie organowi stanowiącemu (Radzie Powiatu) do końca maja.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy powiatu ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 można przeczytać tutaj:

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content