AktualnościWszystkie

O programie rozwoju pieczy zastępczej

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia trzyletniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej był jednym z zagadnień, nad którymi obradował dzisiaj Zarząd Powiatu na swoim 93 posiedzeniu.
Opracowanie i realizacja takiego programu nakłada na powiat Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Celem programu sporządzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest szeroko rozumiany rozwój pieczy zastępczej, przede wszystkim poprzez pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, organizowanie szkoleń dla tych kandydatów oraz dla istniejących rodzin zastępczych, wspieranie rodziców zastępczch poprzez zapewnienie im specjalistycznego poradnictwa, a także wspieranie procesu usamodzielniania się podopiecznych rodzin zastępczych.
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej zostanie ostatecznie uchwalony na najbliższej sesji Rady Powiatu – 23 listopada.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content