AktualnościWszystkie

O nadzorze budowlanym

Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie za 2021 rok.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem administracji publicznej wchodzącej w skład administracji zespolonej w powiecie, działającej w oparciu o ustawę Prawo budowlane. Na szczeblu powiatu zadania i kompetencje wynikające z ustawy Prawo budowlane wykonują: starosta oraz powiatowy inspektor nadzoru budowlanego; w gestii powiatowego inspektora znajduje się cały proces realizacji budowy, eksploatacji i utrzymania, sprawy samowoli budowlanych i katastrof w budownictwie. To sprawy trudne i drażliwe, ciągnące się latami z angażowaniem różnych organów, sądów administracyjnych i innych instytucji – podkreśla powiatowa inspektor Maria Jędrzejewska. Wszystkie działania i obowiązki wykonywane były w niedużej obsadzie kadrowej: powiatowy inspektor, jeden inspektor, sekretarka i księgowa (½ etatu). Obecnie w PINB są dwa wakaty. Dla prawidłowości działania PINB w Ostrzeszowie konieczne jest zatrudnienie inspektora, czego mimo wielu ogłoszeń naboru nie udało się zrealizować.

Uwzględniając istniejącą sytuację kadrową oraz wielkość i specyfikę zagadnień i kompetencji należy stwierdzić, że zadania wykonywane są poprawnie, co należy zawdzięczać pracowitości i sumienności zatrudnionych osób – podkreśla insp. Maria Jędrzejewska.

W 2021 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie:
• udzielił 27 pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych po uprzednim przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli,
• wydał 44 decyzji i postanowień,
• przyjął 737 zawiadomień o rozpoczęciu budowy (budynków, budowli, rurociągów oraz sieci, dróg i chodników oraz innych obiektów),
• przyjął 8 zawiadomień o rozpoczęciu rozbiórek obiektów budowlanych,
• przyjął 8 zawiadomień o zakończeniu rozbiórek,
• przyjął 515 zawiadomień o zakończeniu budowy,
• wszczął 3 postępowania w sprawie samowoli budowlanej,
• wszczął 1 postępowanie w sprawie budowy prowadzonej niezgodnie z udzielonym zgłoszeniem,
• przeprowadził łącznie 61 kontroli obiektów budowlanych,
• w 8 przypadkach ukarano sprawców wykroczenia mandatami karnymi na łączną kwotę 1450 zł.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content