AktualnościWszystkie

O dworku w Kuźnicy i wiadukcie w Przytocznicy – obradowała komisja rozwoju gospodarczego

Kwestie przekazania dworku w Kuźnicy Grabowskiej gminie oraz likwidacji wiaduktu kolejowego w Przytocznicy zdominowały posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu, które odbyło się 23 czerwca w sali sesyjnej starostwa powiatowego.

Przypomnijmy, gmina Kraszewice wystąpiła z wnioskiem do samorządu powiatowego o nieodpłatne przekazanie jej dworku w Kuźnicy Grabowskiej, w którym mieści się Muzeum Elementarza im. prof. Mariana Falskiego, a który jest własnością powiatu ostrzeszowskiego. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu 8 czerwca przeprowadziła wizytację obiektu. Po długiej dyskusji i rozważeniu wszelkich możliwych wariantów, komisja zobowiązała Zarząd Powiatu do wypracowania projektu użyczenia dworku w Kuźnicy Grabowskiej gminie Kraszewice.

Szeroką dyskusję wywołała także propozycja likwidacji ceglanego wiaduktu w Przytocznicy, który znajduje się w zespole linii kolejowej Ostrzeszów-Namysłaki. Propozycja, która wyszła od lokalnych firm transportowych nie spotkała się z aprobatą mieszkańców, konserwatora zabytków, ani, ostatecznie, członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu.
W imieniu mieszkańców przeciwnych projektowi głos zajął Robert Lachowski; obecny na posiedzeniu prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej Bohdan Ogrodowski również wyraził negatywną opinię w sprawie likwidacji lub przebudowy wiaduktu. Ostatecznie Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu sześcioma głosami „za” przy dwóch „wstrzymujących” opowiedziała się za pozostawieniem obiektu w obecnym stanie. Wcześniej negatywną opinię w sprawie rozebrania wiaduktu wyraził Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków – Jak podkreśliła Beata Maria Matusiak – kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kaliszu – wiadukt winien być zachowany potomnym jako cenny element linii kolejowej i krajobrazu kulturowego tych terenów.
Jak podkreślił przewodniczący Ignacy Śmiatacz, sprawa została zamknięta i nie powróci już pod obrady komisji.

Na zakończenie komisja zajęła się wypracowaniem mechanizmu bilansowania kosztów usuwania drzew przy drogach powiatowych.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content