AktualnościWszystkie

O bezpieczeństwie i zasobach pomocy społecznej

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie za 2021 rok oraz realizacja zadań związanych z Covid-19 za rok 2021, a także ocena zasobów pomocy społecznej dla powiatu ostrzeszowskiego za 2021 rok – to najważniejsze zagadnienia, nad którymi debatowała Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych na swoim ostatnim posiedzeniu (24 maja). Ze względu na tematykę obrad gośćmi posiedzenia byli: dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie Bożena Powązka oraz zastępca komendanta powiatowego policji młodszy inspektor Waldemar Sip.

Ocena pomocy społecznej dla powiatu ostrzeszowskiego za 2021 rok – to dokument opracowany przez PCPR; zawiera dane o sytuacji demograficznej i społecznej, dane o korzystających z pomocy i wsparcia, a także takie rozdziały jak: Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia, Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, Zatrudnienie pomocnicze, Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej, Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, Aktywność projektowo-konkursowa, Współpraca z organizacjami pozarządowymi – zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia. Dokument został skierowany na najbliższą sesje Rady Powiatu – do uchwalenia.

Za najbardziej uciążliwe w 2021 roku przestępstwa Inspektor Waldemar Sip uznał oszustwa internetowe; obrady toczyły się także wokół przemocy domowej oraz wzrostu liczby mieszkańców powiatu (nie stwierdzono wzrostu przestępczości w związku z pobytem uchodźców z Ukrainy).

Analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie za 2021 rok prezentowaliśmy już na naszych łamach, można się z nią zapoznać tutaj:

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content