AktualnościWszystkie

Nowy plan zarządzania kryzysowego

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zaakceptował nowy Plan zarządzania kryzysowego.

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zaakceptował nowy Plan zarządzania kryzysowego. Plan ten stanowi jedno z podstawowych narzędzi starosty oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego lub mogącego spowodować sytuację kryzysową o skutkach wykraczających poza granice jednej gminy lub takie, które wymagają zaangażowania sił i środków przekraczających możliwości reagującej gminy z terenu powiatu.
Celem planu jest zapewnienie systemowego, skoordynowanego i efektywnego reagowania administracji publicznej powiatu na wystąpienie zagrożeń.
Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego obejmuje wszystkie cztery fazy zarządzania kryzysowego, tj. zapobieganie, przygotowanie, reagowanie i odbudowę.
Po pierwsze PPZK stanowi quasi-podręcznik, który pozwala szybko zorientować się w odpowiedzialności poszczególnych organów. Po drugie PPZK pokazuje systemy monitorowania różnego rodzaju zagrożeń, a więc wskazuje narzędzia umożliwiające prognozowanie wystąpienia zagrożenia i jego skalę. Po trzecie wykaz sił i środków daje większą wiedzę do planowania przyszłych działań oraz pokazuje pośrednio potencjalnych partnerów do współpracy dysponujących odpowiednim sprzętem i zapleczem eksperckim – wyjaśnia ekspert w dziedzinie zarządzania kryzysowego Monika Sznayder z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie.
M. Sznayder zaznacza, że Powiatowy plan zarządzania kryzysowego, podobnie jak wszystkie dokumenty czy plany wyodrębnione w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, nie jest dokumentem ani doskonałym, ani zamkniętym. Ustawodawca przewidział, że plany zarządzania kryzysowego, w tym PPZK podlegają systematycznej aktualizacji, a cykl planowania nie może być dłuższy niż dwa lata. Stwarza to możliwość doskonalenie dokumentu w oparciu o zmiany w systemie administracji, w wyposażeniu technicznym czy w procedurach.
W Powiatowym Zespole Zarządzania Kryzysowego, którym kieruje ostrzeszowski starosta Lech Janicki, pracują przedstawiciele wszystkich powiatowych służb, inspekcji i straży, a więc: Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego oraz Powiatowego Inspektoratu Budowlanego, a także ratownictwa medycznego i Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie. Zespół spotkał się dzisiaj przed południem w sali konferencyjnej urzędu miejskiego.

 

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content