AktualnościWszystkie

Nowe władze Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat

Zmianami w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej zaowocowało Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat w Ostrzeszowie, które odbyło się 23 czerwca w sali sesyjnej starostwa powiatowego.  Po przyjęciu sprawozdania z pracy Zarządu Stowarzyszenia w 2022 roku oraz sprawozdania finansowego i sprawozdania Komisji Rewizyjnej, udzielono absolutorium Zarządowi oraz dokonano wyboru nowych władz stowarzyszenia.

Nowy skład Zarządu:
Barbara Szmaj- Szłapik – prezes,
Zofia Witkowska – wiceprezes,
Marcin Ambroziak – skarbnik,
Grażyna Jaszczyk – sekretarz,
Wiesław Berski – członek

Komisja Rewizyjna: Arkadiusz Suchanecki, Mieczysław Mądry, Władysław Karnicki.

Z pracy w Zarządzie Stowarzyszenia zrezygnował Krzysztof Sitek oraz skarbnik – Waldemar Kaźmierczak. Odeszła również przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Gąsiorek.

Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat w Ostrzeszowie działa od 16 lat. Zostało zawiązane dla podejmowania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu. Wśród celów statutowych znajdują się między innymi:
– promowanie działań w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego,
– wspieranie społecznej aktywności obywateli w zakresie poprawy bezpieczeństwa,
– integrowanie organizacji pozarządowych, których celem jest bezpieczeństwo publiczne,
– pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami,
– pozyskiwanie i wydatkowanie środków na finansowanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu ostrzeszowskiego,
– udzielanie pomocy ofiarom wypadków i innych zdarzeń losowych.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content