Nieodpłatna pomoc prawna


PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
STAROSTWO POWIATOWE W OSTRZESZOWIE
ul. Zamkowa 31, I piętro, pokój 40a
tel. 62 732 00 19 (wyłącznie w godzinach 12.00–16.00)

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 62 732 00 88 w godzinach 8.00–15.00. 

Osoby bez rezerwacji wizyty będą obsługiwane w kolejności zgłoszenia do punktu, pod warunkiem dostępności miejsc. W przypadku braku możliwości udzielenia pomocy w danym dniu, osobie zgłaszającej zostanie zaproponowany pierwszy wolny termin.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu oraz Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu.

Godziny przyjęć: od poniedziałki do piątku od 12:00–16:00

W punkcie przyjmują radcy prawni wyznaczeni przez Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w Poznaniu oraz adwokaci wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu:

– radca prawny Radosław Cegła

– radca prawny Paweł Pawlak

– adwokat Karolina Kaźmierczak-Kokot

– adwokat Anna Gabryś

– adwokat Mateusz Koralewski

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt nie będzie czynny.

Harmonogram działania punktu: 

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
I NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 
PROWADZONY  PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 62 732 00 88 w godzinach od 8.00  do 15.00 

Osoby bez rezerwacji wizyty będą obsługiwane w kolejności zgłoszenia do punktu, pod warunkiem dostępności miejsc. W przypadku braku możliwości udzielenia pomocy w danym dniu, osobie zgłaszającej zostanie zaproponowany pierwszy wolny termin.

– Grabów nad Prosną, ul Kaliska 22

– Kraszewice, ul. Wieluńska 53

– Mikstat, ul Kościuszki 4,

– Doruchów, ul. Kępińska  13

– Kobyla Góra, Pl. Wiosny Ludów 1,

– Czajków, Urząd Gminy

Punkt zorganizowany w pięciu lokalizacjach. W tym celu zawarto stosowne porozumienia z gminami. Prowadzenie tego punktu powierzone zostało organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. W każdym drugim tygodniu miesiąca w punktach udzielane będą porady obywatelskie, w pozostałych tygodniach nieodpłatna pomoc prawna.

Prowadzenie tego punktu powierzono Fundacji Togatus Pro Bono 
z siedzibą w Olsztynie: ul. Warmińska 7/1,10-544 Olsztyn, numer KRS 0000403888.

W punkcie tym nieodpłatna poradnictwo obywatelskie może być świadczona przez radcę prawnego, adwokata oraz osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy.

Harmonogram przyjęć w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

poniedziałki:               Kraszewice                                                  11.30–15.30

wtorki:                         Doruchów                                                  7.30–11.30

środy:                           Mikstat                                                      7:45–11.45

czwartki:                    co drugi tydzień  Kobyla Góra*/Czajków*   7.30–11.30 / 11.30–15.30

piątki:                         Grabów nad Prosną                                     7.30–11.30

*6 stycznia dyżur w gminie Kobyla Góra, później na zmianę z gminą Czajków

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym święta państwowe) Punkt nie będzie czynny.

Back to top button
Skip to content