Nieodpłatna pomoc prawna


PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W OSTRZESZOWIE

ul. Zamkowa 31 I. PIĘTRO pokój 40A

tel. 62 732 00 19 (tylko i wyłącznie w godzinach 12.00 – 16.00) 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 62 732 00 19 w godzinach tylko i wyłącznie 12.00 – 16.00. 

Osoby bez rezerwacji wizyty będą obsługiwane w kolejności zgłoszenia do punktu, pod warunkiem dostępności miejsc. W przypadku braku możliwości udzielenia pomocy w danym dniu, osobie zgłaszającej zostanie zaproponowany pierwszy wolny termin.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu oraz Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu.

Godziny przyjęć: od poniedziałki do piątku od 12:00 – 16:00

W punkcie przyjmują radcy prawni wyznaczeni przez Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w Poznaniu oraz adwokaci wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu:

– radca prawny Radosław Cegła

– adwokat Karolina Kaźmierczak-Kokot

– adwokat Anna Gabryś

– adwokat Mateusz Koralewski

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt nie będzie czynny.

Harmonogram działania punktu: 

Harmonogram działania punktu npp 2023


PUNKT

NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONY  PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ

 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 62 732 00 19 w godzinach tylko i wyłącznie od 12.00  do 16.00 

Osoby bez rezerwacji wizyty będą obsługiwane w kolejności zgłoszenia do punktu, pod warunkiem dostępności miejsc. W przypadku braku możliwości udzielenia pomocy w danym dniu, osobie zgłaszającej zostanie zaproponowany pierwszy wolny termin.

– Grabów nad Prosną, ul Kaliska 22

– Kraszewice, ul. Wieluńska 53

– Mikstat, ul Kościuszki 4,

– Doruchów, ul. Kępińska  13

– Kobyla Góra, Pl. Wiosny Ludów 1,

– Czajków Urząd Gminy

Punkt zorganizowany w pięciu lokalizacjach. W tym celu zawarto stosowne porozumienia z gminami. Prowadzenie tego punktu powierzone zostało organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. W każdym drugim tygodniu miesiąca w punktach udzielane będą porady obywatelskie, w pozostałych tygodniach nieodpłatna pomoc prawna.

Prowadzenie tego punktu powierzono Związkowi Młodzieży Wiejskiej
z siedzibą w Warszawie: 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 6/6, numer KRS 0000179144.

W punkcie tym nieodpłatna poradnictwo obywatelskie może być świadczona przez radcę prawnego, adwokata oraz osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy.

Harmonogram przyjęć w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Poniedziałki:               Kraszewice                                                  11.30 – 15.30

Wtorki:                         Doruchów                                                      7.30 – 11.30

Środy:                           Mikstat                                                            7:45 – 11.45

Czwartki:                    co drugi tydzień  Kobyla Góra*/Czajków*                   7.30 – 11.30 / 11.30 – 15.30

Piątki:                         Grabów nad Prosną                                     7.30 – 11.30

*6 stycznia dyżur w gminie Kobyla Góra później na zmianę z gminą Czajków

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt nie będzie czynny.

Back to top button
Skip to content