AktualnościWszystkie

Nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

Po przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego przed powołaną przez Zarząd Powiatu Komisją Egzaminacyjną, 24 sierpnia uroczyście nadano stopień nauczyciela mianowanego Jarosławowi Krzywaźni – nauczycielowi języka angielskiego w Zespole Szkół nr 1 oraz ks. Przemysławowi Kaczkowskiemu – nauczycielowi religii w Zespole Szkół nr 2. Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego obaj zdali 19 lipca. W komisji egzaminacyjnej pod przewodnictwem członka Zarządu Powiatu Marianny Powązki zasiadali eksperci awansu zawodowego, przedstawiciel Kuratorium Oświaty oraz dyrektorzy szkół.
Akt nadania stopnia awansu nauczycielskiego wręczyła wicestarosta Zofia  Witkowska z członkiem Zarządu, jednocześnie kierownikiem Wydziału Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Adamem Mickiewiczem, w obecności dyrektora szkoły– Dariusza Grzesika oraz inspektor wydziału oświaty Dominiki Grzesiak-Sikora.
Oto rota ślubowania, jakie złożyli nowo mianowani nauczyciele: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content