AktualnościWszystkie

Nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

6 nauczycielek z prowadzonych przez powiat  ostrzeszowski szkół ponadpodstawowych awansowało do stopnia nauczyciela mianowanego. Uroczyste wręczenie aktów mianowania odbyło się dzisiaj w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego i zakończyło dwumiesięczne postępowanie egzaminacyjne. W komisji egzaminacyjnej pod przewodnictwem członka Zarządu Powiatu Marianny Powązki zasiadali eksperci awansu zawodowego, przedstawiciel Kuratorium Oświaty oraz dyrektorzy szkół.
Z rąk starosty ostrzeszowskiego akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego otrzymały: Anna Cichoń ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Ewa Sztucka, Kornelia Faltyńska i Monika Skowrońska z Zespołu Szkół nr 1, Marta Gaszewska z Zespołu Szkół nr 2 oraz Żaneta Łagoda z I Liceum Ogólnokształcącego. Nowo mianowane nauczycielki złożyły ślubowanie: Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
W uroczystości wręczenia aktów awansu nauczycielskiego uczestniczyli: wicestarosta Zofia Witkowska, przewodnicząca komisji egzaminacyjnej Marianna Powązka, członek Zarządu i kierownik Wydziału Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego Adam Mickiewicz oraz dyrektorzy szkół.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content