AktualnościWszystkie

Nabór na wolne stanowisko pracy

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista w Wydziale Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju.

Niezbędne wymagania:

– wykształcenie wyższe, preferowane kierunki i specjalizacje związane z oświatą, administracją, prawem, ekonomią itp.,

– co najmniej dwuletni staż pracy,

– znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, ze szczególnym

uwzględnieniem administracji samorządowej,

– znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem oświaty,

– umiejętność czytania i stosowania przepisów prawa,

– niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

skarbowe,

– nieposzlakowana opinia,

– obywatelstwo polskie.

Wymagania dodatkowe:

– biegła obsługa komputera (środowisko Windows, pakiet Microsoft Office, Internet),

– podstawowa znajomość przepisów prawa w zakresie: Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, ustawy o

finansowaniu zadań oświatowych, kodeksu cywilnego, RODO,

– doświadczenie w przygotowywaniu, realizacji i rozliczaniu projektów,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

– sumienność, rzetelność, solidność i odpowiedzialność,

– umiejętność pracy w zespole.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content