AktualnościWszystkie

Nabór na stanowisko dyrektora PCPR

W związku z przejściem na emeryturę dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zarząd Powiatu ogłosił nabór na to stanowisko.

Istotnym warunkiem, jakie muszą spełnić kandydaci jest znajomość przepisów prawa z zakresu pomocy społecznej, samorządu powiatowego, finansów publicznych, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zamówień publicznych, prawa pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz prawa administracyjnego, a także wiedza na temat funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w powiecie  i umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi poparta doświadczeniem na stanowisku kierowniczym.

Procedura naboru będzie dwuetapowa: kwalifikacja formalna oraz rozmowa kwalifikacyjna. Dokumenty można składać do 11 sierpnia.

Więcej na ten tamat poniżej:

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content