AktualnościWszystkie

Nabór do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

Jak informuje Wydział Programowania, Analiz i Dialogu Obywatelskiego Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, trwa nabór do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Wśród Państwa społeczności na pewno są młodzi ludzie, którzy wyróżniają się szczególną aktywnością społeczną i obywatelską. Kolejnym krokiem w ich działalności może być członkostwo w Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem!

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem jest rządowym organem opiniodawczo-doradczym, działającym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Została powołana na mocy ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. 2020 poz. 1057, z późn. zm.)

Rada między innymi:
– pomaga młodym ludziom zaangażować się w życie publiczne w Polsce,
– wydaje opinie na temat planowanych zmian w prawie oraz rządowych programów, które dotyczą młodego pokolenia,
– tworzy miejsce do dialogu między organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami a władzami publicznymi w sprawach ważnych dla młodzieży,
– wspiera działalność instytucji, które działają na rzecz młodego pokolenia.

 Nabór kończy się 31 sierpnia.

Wymogi naboru i szczegóły: https://www.gov.pl/web/dlamlodych/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-iii-kadencji-rady-dialogu-z-mlodym-pokoleniem

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content