AktualnościZapowiedzi wydarzeń

Mikrodotacje na społeczne akcje!

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne do udziału w I edycji konkursu grantowego „Mikrodotacje na społeczne akcje!”.

Cel konkursu?
Wsparcie działań i inicjatyw społecznych, podejmowanych przez grupy nieformalne oraz młode organizacje pozarządowe z subregionu kaliskiego

Kto może składać wniosek?
Grupy nieformalne oraz młode organizacje pozarządowe z terenu subregionu kaliskiego (tj. miasto Kalisz oraz powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski), które mogą pozyskać fundusze na realizację projektów społecznych

Na co można otrzymać mikrodotację?

– Na lokalne przedsięwzięcie – działania mieszczące się w zakresie sfery pożytku publicznego, wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.);
– Na rozwój organizacji (wyłącznie dla młodych organizacji pozarządowych) – realizacja działań rozwijających organizację m.in. zakup sprzętu biurowego, koszt adaptacji lokalu, podniesienie kompetencji członków i wolontariuszy organizacji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów?
Budżet przeznaczony na dotacje to 100 000 zł
Młode organizacje pozarządowe mogą pozyskać do 5000 , a grupy nieformalne do 3000 .
Nie jest wymagany finansowy wkład własny.
Dodatkowo punktowany będzie wkład własny osobowy tj. wolontariat lub praca społeczna członków organizacji.

Nabór
Nabór rozpocznie się najpóźniej 20 lipca 2018 r. Wnioski o dotację, tzw. oferty można składać do 17 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl

Wszystkie wnioski o dotację zostaną poddane ocenie.
Lista rankingowa zostanie opublikowana najpóźniej do dnia 14 września 2018 r.
Dofinansowane projekty będzie można realizować od 14 września do 30 listopada 2018 r.

Szczegóły (w tym regulamin) są dostępne na stronie konkursu. Można także wejść poprzez naszej stronę internetową www.kip.kalisz.pl i wybrać zakładkę „Mikrodotacje – Strefa dla NGO„.

Jednocześnie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych, które odbędą się na terenie subregionu kaliskiego. Odbędą się one w terminach i miejscach dostępnych na stronie
Możliwe jest także wejście poprzez stronę www.kip.kalisz.pl -> Aktualności.                                        Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Tel.: 62 764 12 42
mikrodotacje@kip.kalisz.pl

Aleksandra Mucha
Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content