AktualnościWszystkie

LXIV sesja Rady Powiatu

29 września o godzinie 11.00 w sali sesyjnej starostwa powiatowego odbędzie się LXIV sesja Rady Powiatu w Ostrzeszowie.  

Porządek obrad:
1. Otwarcie LXIV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku LXIV sesji Rady Powiatu.
3. Wybór sekretarza LXIV sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołów LXI, LXII i LXIII sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji Programu współpracy powiatu ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2023 rok,
b) zmian w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu ostrzeszowskiego na lata 2023-2028,
c) ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie ostrzeszowskim w 2023 roku,
d) wyrażenia zgody na powierzenie realizacji inwestycji: przebudowa i modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 6232P Trakt Kaliski,
e) wyrażenia zgody na powierzenie realizacji inwestycji: budowy chodników przy drodze powiatowej 5585 Palaty-Czajków.
7. Sprawozdanie Starosty Ostrzeszowskiego z pracy zarządu powiatu między sesjami.
8. Wniesienie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content