AktualnościWszystkie

LXII sesja Rady Powiatu – programy rozwiązywania problemów społecznych

Rada Powiatu w Ostrzeszowie na LXII sesji uchwaliła trzy programy służące rozwiązywaniu problemów społecznych w latach 2023–2028:
– „Program przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej”,
– „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową”,
– „Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową”.

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, która weszła w życie 22 czerwca 2023 r. wprowadziła między innymi zmiany w nazewnictwie, dlatego też przemoc w rodzinie została zastąpiona przemocą domową, natomiast nazwa: „powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie” została zastąpiona nazwą: „powiatowy program przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej”.

Wspomniana ustawa określa też nowe zadanie z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat tj. opracowanie i realizację programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową. Rozporządzenie z 20 czerwca 2023 w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową (Dz.U.2023.1163) i rozporządzenie z 22 czerwca 2023 w sprawie programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową oraz wymagań kwalifikacyjnych wobec osób prowadzących te programy (Dz.U. 2023.1166), regulują standardy prowadzenia odziaływań psychologiczno-terapeutycznych i korekcyjno-edukacyjnych oraz określają kwalifikacje osób prowadzących ww. oddziaływania.  W związku z wejściem w życie wspomnianych przepisów prawa niezbędne jest zaktualizowanie dotychczas obowiązujących programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej zaktualizowała również definicję przemocy domowej oraz osób doznających przemocy.

Zgodnie z art. 19 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2023 poz. 901) do zadań własnych powiatu należy między innymi opracowywanie
i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Poniżej prezentujemy przyjęte przez Radę Powiatu programy:

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content