AktualnościWszystkie

LXII sesja Rady Powiatu – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

Rada Powiatu w Ostrzeszowie zatwierdziła do realizacji projekt pt. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie ostrzeszowskim (2023-2024), który będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021–2027

W odpowiedzi na nabór wniosków ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie złożył projekt pozakonkursowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Głównym celem projektu, który będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r., jest poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności dla osób młodych powyżej 18 roku życia.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 583 356 zł (w roku 2023 – 1 291 678 zł, w roku 2024 – 1 291 678 zł), z czego 1 808 349 zł (70%) to wkład Unii Europejskiej a 775 006 zł (30%) wkład krajowy.

W ramach działań, jakie podejmie PUP w Ostrzeszowie w ramach projektu znajdą się takie formy wsparcia jak: szkolenia zawodowe, staże oraz jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje). W rezultacie zatrudnienie ma podjąć 80% osób uczestniczących w projekcie.

W świetle procedur naboru projektów pozakonkursowych w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021–2027 projekt wymagał zatwierdzenia przez Radę Powiatu  w Ostrzeszowie, co też się stało na LXII.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content