AktualnościWszystkie

LXI sesja Rady Powiatu

30 czerwca o godzinie 11.00 w sali sesyjnej starostwa powiatowego odbędzie się LXI sesja VI kadencji Rady Powiatu w Ostrzeszowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie LXI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku LXI sesji Rady Powiatu.
3. Wybór sekretarza LXI sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołów LVIII, LIX, LX sesji Rady Powiatu.
5. Debata nad Raportem o stanie powiatu ostrzeszowskiego za 2022 rok.
5.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania.
6. Udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie za 2022 rok.
6.1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i sprawozdaniem finansowym
6.2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
6.3. Przedstawienie Uchwały nr 1/2023 Komisji Rewizyjnej z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie za 2022 rok wraz z przedstawieniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o uchwale komisji rewizyjnej.
6.4. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym oraz absolutorium.
6.5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
6.6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie za 2022 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1. zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2023 rok,
7.2. zmian w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu ostrzeszowskiego na lata 2023-2028,
7.3. nadania pośmiertnie honorowego tytułu Zasłużony dla Powiatu Ostrzeszowskiego,
7.4. przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie ostrzeszowskim,
7.5. rozpatrzenia skargi z dnia 6 kwietnia 2023 roku na Starostę Ostrzeszowskiego.
8. Sprawozdanie Starosty Ostrzeszowskiego z prac zarządu powiatu między sesjami.
9. Wniesienie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content