AktualnościWszystkie

LVIII sesja Rady Powiatu – powołanie szkoły branżowej

1 września 2023 roku w Ostrzeszowie powstanie Branżowa Szkoła II Stopnia, która wejdzie w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej.

Zapoczątkowana w 2017 roku reforma ustroju szkolnego wprowadziła do struktury polskiego systemu szkolnego nowy typ szkoły – dwuletnią szkołę branżową II stopnia przeznaczoną dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia. Wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców oraz uczniów, na wniosek dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie, taką właśnie szkołę postanowił utworzyć samorząd powiatowy.

Nowa szkoła zostanie włączona w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół nr 2, który posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę oraz wyposażenie do prowadzenia zajęć ogólnokształcących oraz teoretycznych i praktycznych zajęć zawodowych.

Utworzenie Branżowej Szkoły II Stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie poszerzy ofertę kształcenia zawodowego oraz zapewni drożność edukacyjną. Umożliwi również absolwentom branżowych szkół I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym, uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika i otrzymanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci tej szkoły po otrzymaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.

W ślad za uchwałą w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia, Rada Powiatu na LVIII sesji dokonała zmiany planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych na obszarze powiatu ostrzeszowskiego.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content