AktualnościWszystkie

LVIII sesja Rady Powiatu – kontrola w OCZ

Rada Powiatu w Ostrzeszowie powierzyła Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kompleksowej kontroli w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia, która nie była uwzględniona w rocznym planie działania komisji.

Zakres kontroli będzie dotyczył celowości i zasadności wydatkowania środków COVID-owych, gospodarki paliwowej, przetargów przeprowadzonych w latach 2020–2022, zakupu środków trwałych w ostatnich dwóch latach, działalności komercyjnej w OCZ, realizacji wniosków i zaleceń Rady Nadzorczej w latach 2020 –2022, zakupu wyżywienia dla pracowników i pacjentów oraz, jak czytamy w uchwale, gospodarowania środkami finansowymi w administracji szpitala z puli pieniędzy pozyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia związanych z funkcjonowaniem szpitala oraz wysokość kontraktów adekwatnych do potrzeb lecznictwa.

Komisja Rewizyjna w lutym złożyła Zarządowi Powiatu propozycję zakresu kontroli zleconej do wykonania firmie JGL w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia. Część postulatów z uwagi na czas i koszty nie będzie realizowana w ramach audytu prowadzonego przez podmiot zewnętrzny. Jako że  przedstawiony zakres kontroli jest istotny i wymaga przejrzystości, Rada Powiatu wyraziła zgodę na przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną niezależnej kontroli wspomnianych wyżej obszarów działalności OCZ.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content