AktualnościWszystkie

LVII sesja – sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Rada Powiatu w Ostrzeszowie na LVII sesji przyjęła sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z działalności w 2022 roku wraz z informacją o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego. Powoływana przez starostę komisja, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym składa takie sprawozdanie Radzie Powiatu co roku.

Komisja została utworzona w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku i bezpieczeństwa obywateli. Dokument przedłożony Radzie Powiatu zawiera obszerne informacje podsumowujące ubiegły rok w obszarach działania Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, a także w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zdaniem Komisji Porządku i Bezpieczeństwa w analizowanym okresie stan porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego był zadawalający; nie wystąpiły zdarzenia powodujące zakłócenia porządku publicznego, a powiatowe służby, inspekcje i straże właściwie wypełniały swoje zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie bez żadnych uwag. Opracowanie prezentujemy poniżej:

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content