AktualnościWszystkie

LIX sesja Rady Powiatu – zmiany w budżecie

Zmiany w tegorocznym budżecie powiatu były głównym zagadnieniem, nad którym obradowali radni na LIX sesji Rady Powiatu w Ostrzeszowie. Jedna ze zmian wynikała z konieczności zapewnienia w budżecie udziału własnego zadania pn. Wymiana systemu zasilania awaryjnego w energię elektryczną na wypadek nagłych czasowych przerw w dostawie prądu wraz z dostosowaniem instalacji w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia.

Jak informowaliśmy, OCZ ubiega się o dofinansowanie z budżetu państwa systemu zasilania awaryjnego w energię elektryczną na wypadek nagłych przerw w dostawie prądu. Obecnie szpital korzysta z agregatów przestarzałych technologicznie, które nie zapewniają potrzebnej mocy zasilania oraz nie gwarantują bezpiecznej i bezawaryjnej pracy nowoczesnej aparatury medycznej. Urządzenia te zabezpieczą szpital przed negatywnym wpływem nieprzewidywalnych zjawisk atmosferycznych. Sprzęt, o jaki wnioskuje Zarząd Powiatu i OCZ, jest podstawą prawidłowego funkcjonowania infrastruktury energetycznej szpitala zapewniającej bezpieczeństwo pacjentów. Inwestycja obejmuje wymianę dwóch agregatów prądotwórczych działających bez synchronizacji i nieposiadających funkcji autostartu na jeden nowoczesny agregat o większej mocy, przebudowę linii sterowniczej i dostosowanie jej do nowej lokalizacji urządzenia, budowę linii sterowniczej dla autostartu, przygotowanie dokumentacji technicznej. Okres realizacji inwestycji planuje się na październik-grudzień 2023 roku.

Łączna wartość prac wyniesie 361 575 złotych. Dotacja celowa, o jaką ubiega się OCZ wraz z samorządem powiatowych ma wynieść 289 260 zł a środki własne 72 315 złotych i właśnie tę ostatnią kwotę Rada zabezpieczyła w tegorocznym budżecie powiatu.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego pozytywnie zaopiniował wniosek o wymianę zasilania awaryjnego w OCZ, jako że zadanie jest zgodne z celami strategii Wielkopolska 2030, w szczególności z kierunkiem interwencji Promocja zdrowego stylu życia, rozwój opieki i infrastruktury zdrowotnej, w ramach którego przewiduje się podejmowanie inwestycji służących poprawie dostępności usług zdrowotnych, polepszeniu ich jakości oraz poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. W tym kontekście należy stwierdzić zasadność realizacji wskazanego przedsięwzięcia i jego wpływ na podniesienie konkurencyjności regionu – czytamy w piśmie Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content