AktualnościWszystkie

LIV sesja – sprawa dworku w Kuźnicy Grabowskiej

Samorząd gminy Kraszewice ubiega się o dworek w Kuźnicy Grabowskiej. Dworek jest własnością powiatu ostrzeszowskiego, a gmina Kraszewice na podstawie zawartej między samorządami umowy jest jego użytkownikiem na czas nieokreślony. Swoją petycję o wyrażenie przez Radę Powiatu zgody na zbycie na rzecz gminy Kraszewice wójt Kraszewic Konrad Kuświk przedstawił na LIV sesji Rady Powiatu.

Przez wiele lat w dworku mieścił się ośrodek zdrowia, urząd gminy i szkoła rolnicza, gminna biblioteka, muzeum oświaty, a także hotel dla pracowników lokalnych firm. Od 2021 roku w dworku działa Muzeum Elementarza im. prof. Mariana Falskiego. Samorząd gminy Kraszewice pragnie utworzyć w obiekcie gminne centrum kulturalne.

Obiekt w Kużnicy Grabowskiej wymaga gruntownego remontu, jednak radni gminni nie chcą się zgodzić na inwestowanie dużych finansów w obiekt, którego nie są właścicielem. Nie wyrażą również zgody na wydanie z budżetu 800 tys. zł (wg kosztorysu) na zakup. Jak podkreśla wójt, gmina Kraszewice nie posiada wolnych środków na zakup Dworku, nie ma też wolnych nieruchomości, a za dworek proponuje 2,5 ha gruntów zalesionych 25-letnim lasem lub naprawę drogi powiatowej (np. Trakt Kaliski lub 2 km odcinek drogi na Głuszynę), lub też wsparcie szpitala np. poprzez zakup potrzebnego sprzętu medycznego.

Po rozpatrzeniu petycji wójta Kraszewic, dyrektora Muzeum Elementarza i sołtysa Kuźnicy Grabowskiej oraz przewodniczącego Rady Muzeum, postanowiła uznać ją za zasadną.

Wcześniej, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu (na posiedzeniu 21 listopada) rozpatrzyła petycję i uznała ją za bezzasadną. Komisja wyraziła opinię negatywną wskazując, że nie jest zasadne wyzbywanie się majątku bez uzupełnienia zasobów mienia powiatu. Komisja zauważyła jednak możliwość pozytywnego rozpatrzenia petycji sugerując, by nie nastąpiło zbycie ale zamiana na inną nieruchomość stanowiącą własność gminy. Jednak wszystkie kwestie formalne powinny być rozwiązane na linii wójt – Zarząd Powiatu.

Odnosząc się do zapisów petycji należy podkreślić pełne zrozumienie dla podniesionych w niej argumentów, ale warunkiem realizacji procesu zbycia przedmiotowej nieruchomości jest podjęcie osobnej uchwały Rady Powiatu wyrażającej zgodę na zbycie nieruchomości będącej we własności powiatu ostrzeszowskiego – czytamy w uzasadnieniu do uchwały Rady Powiatu.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content