AktualnościWszystkie

List otwarty Fundacji Miłosierdzie

List otwarty prezesa Zarządu Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie w Kaliszu Stanisława Bronza, z okazji 20-lecia samorządu powiatowego oraz wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, wpłynął właśnie do Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie.
     (…) Te dwa wydarzenia sprzed dwudziestu i piętnastu laty wywarły niewątpliwie wpływ na rozwój i funkcjonowanie powiatu ostrzeszowskiego. Z pełnym uznaniem i szacunkiem muszę przyznać, że powiat ostrzeszowski doskonale wykorzystał instrumenty i kompetencje wynikające z ustawy samorządowej oraz mechanizmy gospodarcze, edukacyjne, kulturowe i społeczne związane z unijną akcesją.
                Jestem zbudowany polityką społeczną, jaka jest  prowadzone w powiecie ostrzeszowskim, a szczególnie tą, która jest związana z zakresem działalności fundacji Miłosierdzie, czyli polityką dotyczącą rehabilitacji i opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Powiat  ostrzeszowski jest przodujący w kraju pod względem liczby placówek rehabilitacyjnych i instytucji pomocy społecznej. Zapewnia więc tym samym godne życie wszystkim, nie tylko sprawnym mieszkańcom żyjącym na jego terenie. W powiecie ostrzeszowskim działają 4 warsztaty terapii zajęciowej, 3 środowiskowe domy samopomocy, 3 domy pomocy społecznej i 1 dzienny dom pomocy społecznej.  Taki zasób instytucji o charakterze społecznym skierowanym na opiekę nad potrzebującymi i niepełnosprawnymi t wynik pozytywny i optymistyczny , biorąc pod uwagę fakt, ze  do tej pory 18 powiatów w Polsce nie ma ani jednego warsztatu terapii zajęciowej.
                (…)  również fundacja Miłosierdzie ma swój udział w tworzeniu warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy na tutejszym terenie. To z jej inicjatywy powstały WTZ-y w Ostrzeszowie, Doruchowie i Pisarzowicach, a także dwa ŚDS-y obecnie prowadzone przez Stowarzyszenie Aktywni. Utworzenie i prowadzenie tych placówek nie byłoby możliwe bez efektywnej współpracy organizacji pozarządowej z samorządem lokalnym. To właśnie dzięki wielkiej umiejętności współpracy placówki te sprawnie funkcjonują od wielu lat.
(…) na ręce pana starosty przekazuję słowa najwyższego uznania dla samorządu, pracowników starostwa, jednostek organizacyjnych powiatu i jednostek pomocy społecznej oraz całej społeczności powiatu ostrzeszowskiego. Dowiedliście dziś Państwo, że wieloletni wysiłek, kompetencja i rzetelność zawsze są i zawsze będą warte publicznej wdzięczności i szacunku.
                W imieniu Zarządu i Rady Nadzorczej Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie w Kaliszu życzymy samych sukcesów w pracy zawodowej, dalszej, dobrej jak dotychczas, wzajemnej współpracy oraz wszelkiej pomyślności – czytamy w liście otwartym podpisanym przez Stanisława Bronza.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content