AktualnościWszystkie

Kwalifikacja wojskowa 2020

(fot. arch.)
Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej, 3 lutego na terenie całego kraju rusza kwalifikacja wojskowa. Zgodnie z wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej w 2020 roku w powiecie ostrzeszowskim kwalifikacja odbędzie się w dniach od 4 do 21 lutego. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Ostrzeszowie będzie sala sesyjna starostwa powiatowego (wejście od strony parku).
Do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską wezwano mężczyzn urodzonych w 2001 roku oraz w latach 1996 – 2000, którzy jeszcze nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Do kwalifikacji wojskowej wezwano również kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.
Wójtowie lub burmistrzowie wzywają osoby do stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań imiennych. Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkowe.
Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu Wojewody Wielkopolskiego, które w połowie stycznia zostało rozplakatowane na terenie całego powiatu.
Zgłaszający się do kwalifikacji wojskowej obowiązany jest przedstawić:
– dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
– posiadane dokumenty lekarskie  dotyczące stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
– aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
– dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
– wypełnioną ankietę, dołączoną do wezwania.
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej  bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego Komisji Lekarskiej lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.          
Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji wojskowej można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich pok. nr 40, tel. 62 732 00 55/56 oraz w urzędach miast i gmin powiatu ostrzeszowskiego.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content