AktualnościWszystkie

Konwent Powiatów Wielkopolskiego – o oświacie i szpitalnictwie

15 stycznia odbyło zdalne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Konwentu Lech Janicki zwołał posiedzenie, by w gronie wielkopolskich starostów przedyskutować sprawy dotyczące nowego rządowego modelu edukacji „Edukacja dla wszystkich” oraz planów Ministerstwa Zdrowia restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.

Gośćmi posiedzenia byli: przewodniczący Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, jednocześnie dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich Rudolf Borusiewicz, prezes Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych Tomasz Paczkowski oraz radcy prawni ZPP: Bernadeta Skóbel i Katarzyna Liszka-Michałka.

Katarzyna Liszka-Michałka omówiła zmiany, jakie niesie nowy model edukacji dla samorządów powiatowych – między innymi powołanie w każdym powiacie Centrum Dziecka i Rodziny (poprzez połączenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej).
Nową instytucją a każdym powiecie ma być także specjalistyczne centrum wspierania edukacji włączającej (rolę SCWEW będą mogły pełnić przedszkola, szkoły i ośrodki specjalne; będą mogły one powstać jako nowe placówki lub powstać w wyniku przekształcenia placówki specjalnej).
Nie przewiduje się likwidacji przedszkoli, szkół i placówek specjalnych ale konieczne będzie przeorganizowanie zasad przyjmowania do placówek specjalnych, a także tworzenie możliwości i programów wspierających ich przekształcenie się w placówki ogólnodostępne.
Jak podkreślali uczestnicy posiedzenia, dokument „Edukacja dla wszystkich” jest zbyt ogólny  i budzi wiele zastrzeżeń i wątpliwości, samorządy zgłaszają do założeń programu wiele uwag

Wiele kontrowersji wśród samorządów powiatowych budzą również prace Ministerstwa Zdrowia nad koncepcją centralizacji szpitali oraz wyłączenia ich z kompetencji samorządów powiatowych. Związek Powiatów Polskich domaga się dopuszczenia jego przedstawiciela do udziału w pracach Zespołu ds. przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, ponieważ w składzie Zespołu znaleźli się przede wszystkim przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Brakuje w nim ludzi mających praktyczne doświadczenie w zarządzaniu podmiotami leczniczymi i znającymi realia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, z innej strony niż perspektywa regulatora i płatnika – podkreśla ZPP.

Posiedzeniu Konwentu towarzyszyła stuprocentowa frekwencja wielkopolskich samorządów powiatowych żywo zainteresowanych przedmiotowa problematyką.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content