AktualnościWszystkie

Komunikat w sprawie Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia

Mając na uwadze:

 przesłanki wynikające z zaproponowanych przez WOW Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu z początkiem roku 2023 nowych, wyższych stawek na niektóre obszary działalności medycznej szpitala między innymi (interna, izba przyjęć, pomoc nocna i świąteczna, oddział paliatywny),

 stanowisko Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych Rady Powiatu z dnia    27 stycznia 2023 roku w sprawie nowego programu naprawczego dla Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia, jak również wnioski radnych z innych spotkań i konsultacji,

–  wnioski kierowane do samorządu powiatowego podczas publicznego spotkania w dniu 24 stycznia 2023 roku w sali sesyjnej starostwa powiatowego oraz podjęte tam zobowiązania,

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2023 roku po przeanalizowaniu powyższych faktów zaproponował przygotowanie Aneksu do Programu Naprawczego zgodnie z przedłożoną przez prezesa OCZ informacją. Wynika z niej, że w pierwszej kolejności ograniczona zostanie liczba łóżek na deficytowych oddziałach szpitalnych, co nie wpłynie na bieżące funkcjonowanie szpitala i nie ograniczy dostępności usług dla pacjentów. Jednocześnie  już podjęte zostały intensywne działania zmierzające do znalezienia w placówce dodatkowych oszczędności. Wszystkie posunięcia organizacyjne niezwłocznie przedstawiane będą do rekomendacji Radzie Nadzorczej Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.

Realizacja programu oszczędnościowego nie zakłóci bieżącego funkcjonowania szpitala, który w obecnym niezmienionym zakresie działał będzie co najmniej do maja bieżącego roku.

Zarząd Powiatu wraz ze Skarbnikiem przeanalizuje również wydatki budżetu w celu przedłożenia Radzie Powiatu propozycji udzielenia szpitalowi jeszcze większego niż zakładano wsparcia finansowego. Jednocześnie stoi na stanowisku, że w obecnej, zagrażającej ciągłości funkcjonowania całego szpitala sytuacji, wprowadzenie programu naprawczego w placówce jest niezbędne i konieczne.

Zarząd Powiatu, Zgromadzenie Wspólników oraz właściwe komisje Rady Powiatu przy pomocy prezesa OCZ będą na bieżąco analizować finanse szpitala oraz podejmować decyzje adekwatne do zaistniałej sytuacji.

Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content