Kompleksowa modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie ostrzeszowskim

Zakres projektu: przeprowadzenie prac inwestycyjnych w obiektach będących w zasobach Domu Pomocy Społecznej Kochłowy, modernizację i wymianę pokrycia dachowego w Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach, modernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie z dostosowaniem do aktualnych przepisów przeciwpożarowych oraz prace w Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze obejmujące modernizację szybu windy, sanitariatów a także instalacje nowych urządzeń grzewczych.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4.747.736,00 PLN
DOFINANSOWANIE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH: 4.035.575,60 PLN

POMOC FINANSOWA GMINY KOBYLA GÓRA W KWOCIE 150.000,00 zł NA ZADANIE „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM – MODERNIZACJA DPS W KOBYLEJ GÓRZE”
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 16.05.2023r. – 30.11.2023r.

Back to top button
Skip to content