AktualnościWszystkie

Komisje przedsesyjnie

Przed VII sesją Rady Powiatu odbyły się posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych oraz Komisji Finansów i Mienia Powiatu. Obie komisje zapoznały się z projektami uchwał przygotowanymi na VII sesję Rady Powiatu:
– w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego oraz objęcia nowo utworzonych udziałów w spółce przez powiat ostrzeszowski,
– w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie porozumienia oraz powierzenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kontynuacja budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 5585P w m. Czajków-Śniegule”,
– w sprawie zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2019 rok,
– w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu ostrzeszowskiego na lata 2019-2022,
– w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla powiatu ostrzeszowskiego na lata 2019-2025,
– w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, w tym szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ostrzeszowski.
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych na swoim czwartkowym posiedzeniu przyjęła także informację na temat przyznawania świadczeń przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2019 roku, a także informację o inwestycjach i zadaniach remontowych realizowanych przez Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia. Informacje złożyli: dyrektor PCPR Bożena Powązka i prezes OCZ Marek Nowiński.

Fot. poniżej: posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych pod przewodnictwem Jerzego Muchy

Zdjęcia poniżej: posiedzenie Komisji Finansów i Mienia Powiatu pod przewodnictwem Ewy Kubiak

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content