AktualnościWszystkie

Komisje o ubiegłorocznym budżecie

Komisje branżowe Rady Powiatu na swoim wspólnym posiedzeniu omawiały sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu powiatu. Na pytania radnych odpowiadała skarbniczka powiatu Urszula Mikołajczyk-Machoł.

Jak czytamy w sprawozdaniu, realizacja budżetu powiatu ostrzeszowskiego w 2022 roku przedstawia się następująco:

– Plan dochodów wynosi po zmianach 97 186 275 zł, został zrealizowany w kwocie 97 523 068 zł tj. 100,35% planu.

– Plan wydatków wynosi po zmianach 103 089 265 zł, został zrealizowany w kwocie 99 558 273 zł tj. 96,57% planu.

– Wynik budżetu na koniec 2022 roku wyniósł -2 035 204 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem powiatu ostrzeszowskiego w roku 2022 planowano na poziomie -2 207 961 zł, oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy. Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z : 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 801 624 42 zł 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 233 580 zł

– Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 zrealizowano na łączną kwotę 10 956 207 zł w tym: z tytułu 1) nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych -6 722 627 zł, 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych- 1 233 580 zł 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych -3 000 000 zł

– Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na kwotę 1.500.000,00 zł w tym: z tytułu udzielonych pożyczek- 1 500 000 zł

– Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 3 000 000 zł oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia nie uległa zmianie.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content