AktualnościWszystkie

Komisje o ubiegłorocznym budżecie

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego za 2019 rok było przedmiotem wspólnego posiedzenia wszystkich komisji stałych Rady Powiatu. Obszerną informację złożył skarbnik powiatu Czesław Mitmański.

Po zmianach wprowadzonych przez Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu w ciągu roku, ostateczny plan dochodów ubiegłorocznego budżetu wyniósł 76.094.872,85 zł, a plan wydatków 75.842.757,55nzł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowiąca nadwyżkę bieżącą w kwocie 252.115,30 zł, która z wolnymi środkami i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 938.596,70 zł stanowiły sposób finansowania długu na 2019 rok.

Komisje przyjęły sprawozdanie bez uwag. Wcześniej pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego w 2019 roku wydał Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. W najbliższym czasie Komisja Rewizyjna podejmie uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu, która zostanie skierowana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zaopiniowania dokumentu pod względem formalno-prawnym oraz co do zgodności z ustawą o finansach publicznych.

Do tej pory, zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 2009 roku, nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego powinien podjąć uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu. Obecnie, według przepisów tarczy antykryzysowej termin przeprowadzenia sesji absolutoryjnej został przedłużony do końca sierpnia.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content