AktualnościWszystkie

Komisje o oświacie, budżecie i rodzicielstwie zastępczym

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu ostrzeszowskiego oraz informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2019 roku przyjęły wszystkie komisje branżowe Rady Powiatu. Wspólne posiedzenie komisji odbyło się dzisiaj po południu w  sali sesyjnej Starostwa Powiatowego. Informacje złożyli: kierownik Wydziału Oświaty, Spraw Europejskich i Promocji Starostwa Powiatowego Adam Mickiewicz oraz skarbnik powiatu Czesław Mitmański. Oba dokumenty trafią na najbliższą – XII sesję Rady Powiatu, która odbędzie się 30 września.
Gośćmi posiedzenia były: dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Bożena Powązka oraz Monika Czwordon i Kamila Kniat-Drożdż z Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie i Zespołu ds. Pieczy Zastępczej, który jest organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu ostrzeszowskiego. Goście zaprezentowali radnym wyprodukowany przez PCPR spot promujący rodzicielstwo zastępcze. W powiecie ostrzeszowskim funkcjonuje 47 rodzin zastępczych, w których przebywa ponad 70 dzieci. Jednak potrzeby w tym zakresie są znacznie większe, dlatego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie czyni starania, by przekonać kolejne osoby do podjęcia decyzji o staniu się rodzicem zastępczym. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej mogą liczyć na wsparcie wykwalifikowanych specjalistów, atrakcyjne szkolenia podnoszące kwalifikacje wychowawcze, a także na  wsparcie finansowe. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z PCPR – nr tel. 62 732 07 87.
W trzecim bloku wspólnego posiedzenia komisji sekretarz powiatu Ireneusz Jeziorny przedstawił radnym pakiet projektów uchwał przygotowanych na XII sesję Rady Powiatu.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content