AktualnościWszystkie

Komisja Finansów i Mienia Powiatu w DPS Marszałki

Dzisiaj przed południem w Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach zebrała się Komisja Finansów i Mienia Powiatu. Członkowie komisji przyjęli informację dyrektora DPS Rafała Jóźwiaka na temat funkcjonowania placówki, jej osiągnięciach i problemach. Jak we wszystkich domach pomocy społecznej w powiecie ostrzeszowskim (i w całej Polsce) dużym problemem jest wypełnienie wszystkich zaleceń przeciwpożarowych, które, jak np. zainstalowanie wewnętrznych hydrantów, są bardzo kosztowne. W DPS w Marszałkach spełnienie wymogów straży pożarnej jest tym trudniejsze, że wszelkie prace wymagają zatwierdzenia konserwatora zabytków.
Starosta Lech Janicki zreferował 3 najpilniejsze dla dps-ów kwestie: remontów, zakupu samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz siedmioprocentowych podwyżek dla personelu.
W drugiej części posiedzenia Komisja Finansów i Mienia Powiatu zapoznała się z realizacja budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w I kwartale bieżącego roku. Zagadnienie prezentowała dyrektor PCPR Bożena Powązka.
W części trzeciej wyjazdowego posiedzenia komisji, jej członkowie zwizytowali obiekt, przede wszystkim obejrzeli przeprowadzone do tej pory prace modernizacyjne systemu przeciwpożarowego.

DPS w Marszałkach przeznaczony jest dla 140 osób przewlekle somatycznie chorych i zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne i religijne na poziomie obowiązującego standardu w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb mieszkańca.

 

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content