AktualnościWszystkie

Jest pozytywna ocena wniosków

Trzy wnioski powiatu ostrzeszowskiego o dofinansowanie w ramach drugiej edycji Rządowego funduszu polski ład – Programu Inwestycji strategicznych zostały przyjęte:

l. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej w Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie.

Przedmiotem projektu jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZS  nr 2 w Ostrzeszowie przeznaczonego do uprawiania różnych dyscyplin sportowych.  W ramach inwestycji wykonana zostanie podbudowa i nawierzchnia poliuretanowa. Wykonane zostanie ogrodzenie w formie piłkochwytów oraz kompletne oświetlenie.  Boisko wyposażone zostanie m.in. w stojaki do koszykówki, słupki do siatkówki, słupki do tenisa oraz bramki do piłki ręcznej. W ramach inwestycji planowana jest także modernizacja infrastruktury towarzyszącej związanej z funkcjonowaniem boiska oraz budynków szkolnych w postaci ciągów komunikacyjnych oraz stanowisk parkingowych. Zakres prac obejmować będzie m.in. prace rozbiórkowe, budowę nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonanie nawierzchni  bitumicznej.

Kwota wnioskowana: 900 000 zł
Wkład własny: 100 000 zł
Całość projektu: 1 000 000 zł
Termin realizacji: sierpień-wrzesień 2023r.

II. Kompleksowa modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie ostrzeszowskim

Planowana inwestycja obejmuje:
1. Przeprowadzenie prac inwestycyjnych w obiektach będących w zasobach Domu Pomocy Społecznej Kochłowy: modernizacja oczyszczalni ścieków bytowych,  wymiana kotła olejowego z zasobnikami na wodę, modernizacja windy, modernizacja łazienek i sanitariatów, modernizacja budynku terapeutyczno-mieszkalnego do wymogów przeciwpożarowych.

2. Modernizację i wymianę pokrycia dachowego w Domu Pomocy Społecznej w  Marszałkach. Zakres prac obejmować będzie: wymianę pokrycia z dachówki ceramicznej z obróbkami blacharskimi rynnami i rurami spustowymi i montażem elementów zapewniającym bezpieczne użytkowanie budynku, naprawę i przemurowanie kominów. Planowana jest wymiana i uzupełnienie instalacji montowanych na dachu,  wzmocnienie i zabezpieczenie p.poż. i biologiczne elementów drewnianych dachu, wykonanie izolacji wraz z zabezpieczeniem p. pożarowym dachu oraz inne roboty wykończeniowe i prace związane z zachowaniem technologii robót.

3. Modernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie z dostosowaniem do aktualnych przepisów przeciwpożarowych oraz ekspertyzy technicznej z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Zakres prac ma objąć: modernizację korytarzy  z wymianą oświetlenia, czujnikami dymu, przyciskami oddymiania, wymianę 2 par drzwi wejściowych, budowę wyjścia ewakuacyjnego z zabudową nowego korytarza z budynku B, modernizację 2 klatek schodowym z montażem klapy oddymiającej, wymianę drzwi w pomieszczeniach holu oraz przebudowę dwóch pracowni klasowych. Modernizacja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w zakresie pożarowym, poprawi dostępność budynku.

4. Modernizację Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze. W ramach inwestycji wykonana zostanie modernizacja szybu windy zgodnie z wymogami p.poż wraz z wymianą urządzenia dźwigowego, modernizacja kotłowni gazowej polegająca na demontażu istniejącego pieca c.o., demontażu istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej i montażu nowych urządzeń grzewczych, modernizacja sanitariatów oraz łazienek w budynku głównym z dostosowaniem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych i udogodnień dla osób leżących, modernizacja instalacji rozprowadzenia rur wody zimnej i ciepłej w budynku głównym i budynku pralni.

Przewidywany termin realizacji inwestycji: grudzień 2023 r.
Przewidywany koszt inwestycji: 4 800 000 zł
Udział własny: 720 000 zł
Wnioskowana kwota: 4 800 000 zł
DPS Kochłowy: 1 450 000 zł
DPS Marszałki: 1 750 000 zł
DPS Kobyla Góra: 1 000 000 zł
SOSW: 600 000 zł.

III. Modernizacja dróg powiatu ostrzeszowskiego na drogach: nr 5594P, nr 5313P, nr 5583P, nr 5584P, nr 5591P, nr 5595P,nr  5592P,nr 5587P.

Projekt „Zaprojektuj i wybuduj”. Modernizacja dróg powiatowych nr 5594P Ostrzeszów – Zajączki na długości ok. 1,95 km, nr 5313P Namysłaki – Kaliszkowice Ołobockie na długości ok. 1,1 km, nr 5583P Siedlików – Kaliszkowice Ołobockie na długości ok. 3,4 km, nr 5584P Przedborów – Bukownica na długości ok. 1,75 km, nr 5591P Kuźnica Bobrowska – Wyszanów na długości ok. 3,67 km, nr 5595P Przytocznica – Doruchów na długości ok. 0,7 km, nr 5592P Doruchów – Bobrowniki na długości ok. 0,85 km wraz z przebudową  przepustu, nr 5587P Palaty – Dębicze w m. Dębicze na długości ok. 0,8 km. Modernizacja dróg polega na wykonaniu projektów i modernizacji dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu, wymianie oznakowania na odblaskowe, modernizacji odwodnienia powierzchniowego dróg poprzez wzmocnienie poboczy i oczyszczenie rowów tam gdzie jest to wymagane, montaż stacji meteorologicznych służących do utrzymania dróg wg potrzeb, przebudowę przepustów i zjazdów w niezbędnym zakresie, modernizację chodników tam, gdzie jest to wymagane oraz zwiększenie nośności drogi na oś napędową pojazdu poprzez ułożenie nowej warstwy wyrównawczej i ścieralnej z masy bitumicznej.  Łączna długość ok. 14,220 km.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content