AktualnościWszystkie

Informacja dotycząca wzmożonego ruchu interesantów w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie

Szanowni Państwo,|
w związku ze zmianą przepisów dotyczących obowiązków właścicieli pojazdów w kwestii ich rejestracji i obowiązku zgłaszania faktu nabycia i zbycia pojazdu, od połowy grudnia 2019 roku w wydziale komunikacji znacznie wzrosła liczba osób chcących załatwić sprawy związane z rejestracją i ewidencją pojazdów.
1 stycznia 2020 roku weszły w życie przepisy art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. poz, 1579) , który zmienił ustawę prawo o ruchu drogowym.   Przepisy wykonawcze wydane do ww. zmiany ustawy jedynie częściowo uregulowały kwestię pojazdów sprowadzonych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z pominięciem pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP.
Powyższe  zmiany wprowadziły obowiązek nakładania kar w wysokości od 200 do 1000 zł na osoby o których mowa w art. 140 mb ustawy prawo o ruchu drogowym, tj.
1. Właściciela pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej , który jest obowiązany zarejestrować ten pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia do oznaczonego miejsca przeznaczenia ;
2. Właściciela pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który nie zawiadamia starosty o jego nabyciu lub zbyciu, w terminie 30 dni od dnia przeniesienia prawa własności.
Przedmiotowe zmiany dotyczą pojazdów, które zostały sprowadzone z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz  nabycia i zbycia pojazdów  zarejestrowanych na terenie RP po 31 grudnia 2019 roku.
Sankcje karne nie będą dotyczyć pojazdów  nowych oraz  importowanych z państw spoza UE.
W związku z wprowadzonymi zmianami, Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, tak jak wszystkie podobne wydziały w całej Polsce, odwiedza zwiększona liczba interesantów. Dokładamy jednak wszelkich starań w celu sprawnej obsługi wszystkich zainteresowanych.

Wicestarosta Ostrzeszowski
Zofia Witkowska

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content