AktualnościWszystkieZapowiedzi wydarzeń

III sesja Rady Powiatu

28 grudnia o godzinie 10:00 odbędzie się III sesja Rady Powiatu w Ostrzeszowie. Najważniejszym punktem obrad będzie uchwalenie przyszłorocznego budżetu powiatu.

28 grudnia o godzinie 10:00 odbędzie się III sesja Rady Powiatu w Ostrzeszowie. Najważniejszym punktem obrad będzie uchwalenie przyszłorocznego budżetu powiatu.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie III sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku III sesji Rady Powiatu.
 3. Wybór sekretarza III sesji Rady Powiatu.
 4. Przyjęcie protokołu II sesji Rady Powiatu.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) uchwały budżetowej powiatu ostrzeszowskiego na 2019 rok:
  – przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  – przedstawienie opinii komisji,
  – przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu powiatu,
  – przedstawienie wraz z uzasadnieniem stanowiska Zarządu w sprawie opinii komisji,
  – przedstawienie autopoprawek Zarządu Powiatu,
  – dyskusja nad projektem uchwały budżetowej powiatu ostrzeszowskiego na 2019 r.,
  –  dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami Zarządu Powiatu i poprawkami komisji Rady Powiatu,
  – dyskusja nad wniesionymi ewentualnymi poprawkami przez radnych powiatu,
  – głosowanie nad autopoprawkami i poprawkami,
  – głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
  b) uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej powiatu ostrzeszowskiego na lata 2019 – 2022:
  – przedstawienie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej wraz z uzasadnieniem,
  – przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej,
  – głosowanie nad projektem uchwały wieloletniej prognozy finansowej.
  c) zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2018 rok,
  d) zmian w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu ostrzeszowskiego na lata 2018 – 2021,
  e) powołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
  f) ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

6. Sprawozdanie starosty ostrzeszowskiego z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.

Porządek obrad został ustalony zgodnie z § 35 Statutu powiatu ostrzeszowskiego.

 

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content