AktualnościWszystkie

III sesja Rady Powiatu

28 czerwca o godzinie 10.00 w sali sesyjnej starostwa powiatowego odbędzie się III sesja Rady Powiatu w Ostrzeszowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie III sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku III sesji Rady Powiatu.
3. Wybór sekretarza III sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu II sesji Rady Powiatu.
5. Debata nad Raportem o stanie powiatu ostrzeszowskiego w 2023 roku.
5.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania.
6. Udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie za 2023 rok.
6.1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i sprawozdaniem finansowym.
6.2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
6.3. Przedstawienie Uchwały nr 2/2024 Komisji Rewizyjnej z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie za 2023 rok wraz z przedstawieniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o uchwale komisji rewizyjnej.
6.4. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym oraz absolutorium.
6.5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.
6.6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie za 2023 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1. zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2024 rok,
7.2. zmian w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu ostrzeszowskiego na lata 2024-2029,
7.3. nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Ostrzeszowskiego”,
7.4. ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie ostrzeszowskim w 2024 roku,
7.5. realizacji w Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.
8. Sprawozdanie Starosty Ostrzeszowskiego z prac zarządu powiatu między sesjami.
9. Wniesienie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content