AktualnościWszystkie

II sesja rady Powiatu

11 grudnia odbędzie się II sesja Rady Powiatu w Ostrzeszowie. Radni będą obradować w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego od godziny 10:00.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie II sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad II sesji Rady Powiatu.
 3. Wybór sekretarza II sesji Rady Powiatu.
 4. Przyjęcie protokołu I sesji Rady Powiatu.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
  b) ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
  c) powołania przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
  d) ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
  e) powołania przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu,
  f) ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu,
  g) powołania przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych,
  h) ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych,
  i)ustalenia składu osobowego Komisji Finansów i Mienia Powiatu,
  j) przyjęcia darowizn,
  k) zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2018 rok,
  l) zmian w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu ostrzeszowskiego na lata 2018-2021,
  ł) przyjęcia Trzyletniego programu rozwoju pieczy zastępczej,
  m) przyjęcia Powiatowego programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2018-2020,
  n) organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym,
  o) wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenia Stowarzyszeniu Senior przy Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach części nieruchomości gruntowej znajdującej się na działce nr 684 położonej w m. Marszałki 15, 63-520 Grabów nad Prosną.
 6. Sprawozdanie starosty ostrzeszowskiego z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 7. Wniesienie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie obrad.
Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content