AktualnościWszystkieZapowiedzi wydarzeń

II sesja Rady Powiatu – zmiana terminu

Ze względów organizacyjnych uległ zmianie termin II sesji Rady Powiatu w Ostrzeszowie. Sesja odbędzie się 12 grudnia o godzinie 11:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie II sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku II sesji Rady Powiatu.
 3. Wybór sekretarza II sesji Rady Powiatu.
 4. Przyjęcie protokołu I sesji Rady Powiatu.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
  b) ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
  c) powołania przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
  d) ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
  e) powołania przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu,
  f) ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu,
  g) powołania przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych,
  h) ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych,
  i) ustalenia składu osobowego Komisji Finansów i Mienia Powiatu,
  j) przyjęcia darowizn,
  k) zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2018 rok,
  l) zmian w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu ostrzeszowskiego na lata 2018-2021,
  m) przyjęcia trzyletniego Programu rozwoju pieczy zastępczej,
  n) Powiatowego programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2018-2020,
  o) organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym,
  p) wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie Stowarzyszeniu Senior przy Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach części nieruchomości gruntowej znajdującej się na działce nr 684 położonej w m. Marszałki 15, 63-520 Grabów nad Prosną,
  r) ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie ostrzeszowskim w 2018 r.
  s) zmiany Uchwały nr XLIX/244/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 18.10.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem pojazdu z drogi i przechowaniem tego pojazdu na parkingu strzeżonym obowiązujących w roku 2019.
 1. Sprawozdanie starosty ostrzeszowskiego z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 2. Wniesienie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zakończenie obrad.
Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content