DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH
O CHARAKTERZE UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

Organizacja przez Powiat Ostrzeszowski przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej

DOFINANSOWANIE    1 433 697,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA   1 596 182,66  zł

Projekt dofinansowany na podstawie umowy nr 21.24/22 z dnia 20.01.2023 roku o objęciu w 2022 roku dopłatą  ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej  przewozów autobusowych, zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Ostrzeszowskim.

Całkowita wartość projektu: 1 596 182,66  zł, w tym:
Środki pochodzące z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 1 433 697,00 zł 
Wkład własny Gmin i Powiatu Ostrzeszowskiego 162 485,66  
Okres realizacji projektu:  1 stycznia – 31 grudnia 2023 roku.

Linie komunikacyjne użyteczności publicznej uruchomione w ramach projektu:

1Linia 401Ostrzeszów – Kobyla Góra – Rybin – Parzynów – Ostrzeszów
2Linia 403Klon – Mączniki – Ostrzeszów
3Linia 404Grabów nad Prosną – Plugawice – Doruchów – Ostrzeszów
4Linia 405Czajków – Głuszyna – Doruchów – Ostrzeszów
5Linia 406Czajków – Głuszyna – Książenice – Ostrzeszów
6Linia 407Ostrzeszów – Bledzianów – Kotowskie – Ostrzeszów
7Linia 410Ostrzeszów – Marszałki – Plugawice – Ostrzeszów
8Linia 411Czajków – Jelenie – Jaźwiny – Ostrzeszów
9Linia 412Ostrzeszów – Mikstat – Ostrzeszów
10Linia 413Dębicze – Grabów n/Prosną – Ostrzeszów
11Linia 414Dębicze – Marszałki – Ostrzeszów
12Linia 417Ostrzeszów – Doruchów – Jelenie – Kraszewice
13Linia 423Klon – Czajków- Ostrzeszów
14Linia 424Czajków – Grabów – Ostrzeszów
15Linia 425Grabów – Doruchów – Ostrzeszów
16Linia 426Grabów – Książenice – Ostrzeszów
17Linia 427Mikstat – Ostrzeszów
18Linia 428Biskupice Zabaryczne – Mikstat – Ostrzeszów
Back to top button
Skip to content