AktualnościWszystkie

Dotacje dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu rozdysponował dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku.

Dotyczy to trzech zadań:

– organizacji imprez sportowych wynikacjących z Kalendarza imprez Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska i Powiatowego SZS w Ostrzeszowie,

– organizacji imprez i zawodów sportowych w ramach Kalendarza imprez sportowych Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu oraz Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Ostrzeszowie,

– organizacji 57 Crossu Ostrzeszowskiego.

Do konkursu na realizację pierwszego zadania wpłynęła jedna oferta – Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. Ofertę tę Komisja Konkursowa oceniła pozytywnie; na realizację tego zadania Zarząd Powiatu przyznał kwotę 72 000 złotych.

O dotację na realizację drugiego zadania ubiegało się Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ostrzeszowie. Oferta została oceniona pozytywnie; dotacja dla PZ LZS w Ostrzeszowie wyniesie 60 000 złotych.

Trzecie zadanie realizować będzie Stowarzyszenie Sportowe Crossy Ostrzeszowskie; przyznana dotacja wyniesie 8 000 złotych.

Poniżej zamieszczamy uchwałę Zarządu Powiatu w tej sprawie.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content