AktualnościWszystkie

Dotacje dla kościoła św. Michała Archanioła w Ostrzeszowie oraz kościoła pw. św. Trójcy w Mikstacie

45 tysięcy złotych otrzymał Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Ostrzeszowie od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromii ściany chóru muzycznego w kościele pw. św. Michała Archanioła w pobernardyńskim zespole klasztornym w Ostrzeszowie. Całkowity koszt realizacji tego zadania beneficjent szacuje na 72 766 złotych.
Z kolei Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Trójcy w Mikstacie otrzymała od wojewódzkiego konserwatora dotację w wysokości 30 tysięcy złotych. Pieniądze te są przeznaczone na prace konserwatorskie i restauratorskie przy bocznym ołtarzu Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus (z wyjątkiem obrazów olejnych) z wyposażenia kościoła pw. św. Trójcy w Mikstacie. Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniesie 79 432 złotych.
Z pismami konserwatora zabytków w tych sprawach zapoznał się na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd Powiatu, jako że zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków mogą udzielać: minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzki konserwator zabytków, a także organ stanowiący gminy, powiatu lub województwa; ustawa wskazuje, że łączna kwota dotacji udzielonych przez poszczególne podmioty nie może przekroczyć 100% nakładów, dlatego też podmioty udzielające dotacji musza się wzajemnie informować o zakresie i wysokości udzielonych dotacji.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content