AktualnościWszystkie

Dla najzdolniejszych i najlepszych

5 uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu ostrzeszowskiego otrzymało Stypendia Starosty, a 42 nagrody edukacyjno-motywacyjne za rok szkolny 2018/2019.
Stypendium Starosty jest przyznawane w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji oraz wyrównywania szans edukacyjnych uczniom szczególnie uzdolnionym ze średnią ocen nie niższą niż 5,0, z co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania oraz przynajmniej w jednej dziedzinie wiedzy uzyskującym celujące stopnie. Oprócz tego stypendyści muszą spełniać jeden z dodatkowych warunków takich jak: uczestnictwo w pracach samorządu uczniowskiego, przyczynianie się do promocji powiatu poprzez udział w konkursach innych niż przedmiotowe na szczeblu, co najmniej ponadpowiatowym oraz pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym lub starszym. Stypendia Starosty w wysokości 250 złotych, przez 10 miesięcy roku szkolnego 2019/2020, otrzymywać będą: Izabella Danielska z I LO, Marta Pinkowska i Błażej Piotr Rybczak  z ZS nr 1 oraz Paulina Wala i Alicja Górecka  – z ZS nr 2.
Nagrody motywacyjno-edukacyjne przyznawane są (również na mocy Programu wspierania edukacji) w 3 kategoriach: za wybitne osiągnięcia w nauce, sportowe i artystyczne. Zarząd Powiatu zdecydował o przyznaniu 25 nagród za wybitne osiągnięcia w nauce, a więc dla laureatów wieloetapowych konkursów oraz olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego. Otrzymali je:
– uczniowie I LO: Zuzanna Adamska, Izabella Danielska, Teresa Franc, Miłosz Gąsiorek, Patricia Góra, Mikołaj Grabarczyk, Weronika Guder, Jan Masłowski, Natalia Mikołajczyk, Weronika Przygoda, Martyna Sitek, Jacek Stachurski, Marcel Stambuła, Jakub Szczygieł, Helena Szuflińska, Karolina Wawrzyniak,
– uczniowie ZS nr1: Michał Małolepszy, Krystian Mazur, Mateusz Witkowski, Magdalena Sip, Aneta Wolna, Alan Szymendera,
– uczniowie ZS nr 2: Piotr Urbaniak, Tomasz Olejnik i Jakub Wala.
Za osiągnięcia artystyczne na szczeblu krajowym i międzynarodowym nagrody otrzymało 6 osób – uczniowie I LO: Radha Łepska, Aleksandra Pankalla, Patrycja Balcerzak, uczeń ZS nr 1: Mateusz Sztuder oraz uczniowie ZS nr 2: Zofia Jóźwiak, Natalia Adamska.
Za osiągnięcia sportowe od szczebla wojewódzkiego wzwyż w systemie ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego oraz w rozgrywkach SZS przyznano 11 nagród. Otrzymali je: uczniowie ZS nr 1: Szymon Bodura, Dawid Guzenda, Adrianna Haziak, Kacper Jastrzębski, Martyna Lubojańska, Kacper Świtoń, Adrian Mituła, Daria Ramirez-Paszek oraz uczniowie ZS nr 2: Dominika Krzywaźnia
Zuzanna Szczepaniak i Dawid Kleinert.
Nagrody edukacyjno-motywacyjne w wysokości 500 złotych wypłacane są jednorazowo.
Wręczenie dyplomów potwierdzających nagrody oraz nastąpiło na XIV sesji Rady Powiatu – 9 grudnia. Listy potwierdzające przyznanie stypendiów i nagród wręczyli: starosta Lech Janicki wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Tomaszem Maciejewskim oraz przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Dariuszem Świtoniem. Serdeczne gratulacje młodzieży złożyła uczestnicząca w XIV sesji senator Ewa Matecka oraz poseł Andrzej Grzyb.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content