AktualnościWszystkie

Czekają na odbiór

Praktycznie zakończono już remont ponad czterokilometrowego odcinka drogi 5574P Mikstat – Ostrzeszów, niebawem nastąpi odbiór techniczny inwestycji.
Na odcinku Ostrzeszów-Siedlików przeprowadzono wycinkę krzewów w pasie drogowym, obcięto konary drzew nad jezdnią, naprawiono profil jezdni poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej  z masy bitumicznej, wyregulowano zjazdy (wraz z wzmocnieniem poboczy tłuczniem) oraz skrzyżowania (wraz z dostosowaniem do nowej wysokości), ułożono nową, czterocentymetrową nawierzchnię ścieralną, odtworzono oznakowanie poziome, wykonano nowe przejście dla pieszych w Potaśni przy skrzyżowaniu z drogą na Zajączki i Myje i zamontowano radarowy wyświetlacz prędkości w Siedlikowie (to pierwsze takie urządzenie na drogach powiatu). Aby nie osłabiać konstrukcji jezdni, projekt nie zakładał frezowania starej nawierzchni.
Wykonawcą robót był wyłoniony w drodze przetargu Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny.
Zadanie jest finansowane w 50% z Funduszu Dróg Samorządowych (1 200 000 złotych) oraz współfinansowane przez samorząd powiatowy oraz samorząd miasta i gminy Ostrzeszów.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content