AktualnościWszystkie

Budżet powiatu na 2023 rok

29 grudnia, na LVI sesji Rady Powiatu uchwaliła budżet powiatu ostrzeszowskiego na 2023 rok.
Uchwała zakłada łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2023 rok w wysokości 114 930 348,22 zł, z tego:
− dochody bieżące w kwocie 89 423 412,76 zł
− dochody majątkowe w kwocie 25 506 935,46 zł,
Dochody obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 560 483 zł,
2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 217 707 zł,
3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 507 675 zł.
W uchwale budżetowej ustalono łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2023 rok w wysokości 117 726 859,86 zł, z tego:
− wydatki bieżące w wysokości 90 945 680,86 zł
− wydatki majątkowe w wysokości 26 781 179,00 zł.
Wydatki obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 560 483 zł,
2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 217 707 zł.
3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 507 675 zł,  
Wydatki na finansowanie inwestycji w roku 2023 określono w wysokości 26.781.179,00 zł.
Deficyt budżetu w kwocie 2 796 511,64 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami i nadwyżką z lat ubiegłych.
Zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody na 2023 rok są niewystarczające, dlatego powiat będzie czynił starania w celu pozyskania brakujących środków niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań, w ramach programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej, a także innych środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych.
Dochody i wydatki budżetu powiatu na 2023 rok ustalono w oparciu o projekty dochodów i wydatków budżetowych sporządzonych przez merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne powiatu. Opracowując projekt budżetu powiatu na 2023 rok Zarząd Powiatu uwzględnił najważniejsze potrzeby wynikające z zadań nałożonych ustawami na powiat ostrzeszowski.
Jest to projekt rozsądnego budżetu na trudne czasy, aby sprawnie realizować nałożone zadania – podkreśliła skarbniczka Urszula Mikołajczyk-Machoł.


Pełny tekst uchwały budżetowej prezentujemy poniżej:

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content