AktualnościWszystkie

Bitwa Regionów – konkurs kulinarny

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie tradycyjnej potrawy regionalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednego produktu regionalnego (z wyłączeniem deserów) charakterystycznej dla regionu działania Koła Gospodyń Wiejskich lub stowarzyszenia. Przez potrawy regionalne i produkty regionalne rozumie się potrawy i produkty związane z danym obszarem geograficznym, które wywodzą się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów.

Tegoroczna – VIII edycja konkursu przebiegać będzie w trzech etapach:
– Etap I – przesłanie drogą elektroniczną formularza do 31 marca 2023r . którego link jest dostępny na stronie https://www.kowr.gov.pl/konkurs. KGW zakwalifikowane do pierwszego etapu wezmą udział w wydarzeniach powiatowych, na których zaprezentują zgłoszone potrawy. Zespoły ocenione najwyżej, podczas danego wydarzenia powiatowego kwalifikują się do II etapu – półfinału.
– Etap II – półfinał – odbędzie się podczas otwartego wydarzenie wojewódzkiego.
– Etap III – ogólnopolski finał.
Listy wydarzeń etapu I i II zostaną opublikowane na stronie https://bitwaregionow.pl/
Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne:
1) Etap I (etap powiatowy)
I miejsca – nagroda pieniężna wartości 2 000 zł brutto,
II miejsca – nagroda pieniężna wartości 1 500 zł brutto,
III miejsca – nagroda pieniężna wartości 1 000 zł brutto,
2) Etap II (etap wojewódzki):
I miejsca nagroda pieniężna wartości 5 000 zł brutto,
II miejsca nagroda pieniężna wartości 3 500 zł brutto,
III miejsca nagroda pieniężna wartości 2 000 zł brutto,
3) Etap III:
I miejsca – nagroda pieniężna wartości 25 000 zł brutto oraz nagroda dodatkowa w formie wyjazdu dla 5 członków KGW na zagraniczne targi rolno-spożywcze odbywające się na terenie Unii Europejskiej, na których swoje stoisko będzie miał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
II miejsca – nagroda pieniężna wartości 15 000 zł brutto,
III miejsca – nagroda pieniężna wartości 10 000 zł brutto.

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej:  https://bitwaregionow.pl/

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content